Home Menu

Polisy zabezpieczające działa sztuki

To rozległe pojęcie jest trudne do zidentyfikowania i jednoznacznego określenia. Wytworem sztuki może być antyk, jak również praca artysty wykonana współcześnie. O wszystkim decydują wartości estetyczne i opinie znawców tematu. Stąd konieczność indywidualnego podejścia do określania wartości materialnych każdego z wyrobów oraz sposobu ochrony własności.

 

Rodzaje polis ubezpieczeniowych

Wiele agencji ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie usługi związane z ochroną antyków i dzieł sztuki. Ubezpieczenie dzieł sztuki Aldona szuka spokoju mają zawartą częściową ochronę w ustalonych wcześniej rejonach występujących zagrożeń. Przy każdej takiej umowie można negocjować indywidualne warunki dostosowane do rodzaju dzieła sztuki.

Polisy chronią przed utratą wartości estetycznej dzieła podczas zdarzeń losowych lub aktów wandalizmu. Przy pakietach rozszerzonych można dodatkowo zabezpieczyć obiekt wartościowy podczas transportu poza miejscem zwyczajowego przechowywania. Może to być transport obrazu do muzeum lub przewiezienie do zakładu zajmującego się konserwacją i pracami oczyszczającymi. W ten sposób wszystkie działania dotyczące obiektu są chronione. Szczególnie ważne jest to przy kolekcjach wypożyczanych na wystawy czasowe pomiędzy jednostkami muzealnymi i wystawienniczymi instytucjami edukacyjnymi.

Zakres ochrony ujęty w polisach

Ubezpieczyciele nie gwarantują ochrony w przypadku działań na obiekcie zleconym przez właściciela. Chodzi tu o efekty działań konserwatorskich i konserwacyjnych. Te same zakazy dotyczą również ram obrazów. Takie działania wykonywane są na własną odpowiedzialność. Stad konieczność dokładnego przeanalizowania zapisów w umowie i dopasowaniu warunków do wymagań indywidualnych kolekcjonera. Pozwoli to na pełną ochronę bez znaczenia, do jakiej kategorii należy ubezpieczane dzieło sztuki.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com